Tuesday, October 29, 2013

Shree: Bhairavnath Vidyalaya,Tondale-(B.V.T) -Tondale - Man - Satara (+p...

http://www.youtube.com/v/5OAyAVlTdFw?version=3&list=UURbL-BgNhuB9ICEAUGWsA1A&feature=share&showinfo=1&autohide=1&attribution_tag=NjYjCGdgcuFDf5ZTtQO-Dg&autoplay=1

Thursday, July 11, 2013

Tondale Village Photo ( Photography- Mahadev Sapte )


★ तोंडले -गाव (मुळ भाषा-मराठी)
"तोंडले"- हे गाव महाराष्ट्रा मध्ये सातारा जिल्हय़ात, दहीवडी ( माण) तालुक्यात आहे. फलटण-दहीवडी रोड पासुन (4 km) अंतरावरती "तोंडले" हे गाव आहे.
सातारा जिल्हा पासुन
(60 कि.मी)
फलटण तालुका- (27 km )
बारामती- (54 km )
माण- (15 km)
खटाव- (31 km)
कोरेगाव- (40 km)
★ तोंडले-पंचक्रोशीतील गावे -
मोगराळे- (5 km)
बिजवडी- (6 km)
टाकेवाडी- ( 5 km)
वारूगड- (6 km)
★तोंडले- गावातील शाळा - भैरवनाथ विद्यालय, तोंडले. (इयत्ता- पाचवी ते दहावी)
★तोंडले- गावातील आडनावे खालील प्रमाणे
बळीप, सत्रे, जाधव, खरात, चव्हाण, पिंगळे, जगदाळे, देवकर, साप्ते, माने, डांगे, काटकर,भोसले, आणि इतर.
★ तोंडले- गावातील सार्वजनिक मंडळे -
( 1) नेहरू युवा मंडळ, तोंडले.
(2) नवरात्र उत्सव मंडळ, तोंडले.
★ तोंडले- गावातील प्रमुख व्यवसाय शेती हा आहे.
★तोंडले- गावातील पिके - माण तालुक्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने तोंडले (माण ) तालुक्यात - पावसावरती अवलंबून पिके घेतली जातात - ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, हरभरा, भुईमूग, या प्रमाणे.
★ तोंडले-गावापासून
जवळपास देवस्थाने
(1) सतोषा देवस्थाने टाकेवाडी (1-km)
(2) भैरवनाथ देवस्थाने (वारूगड (9-km)
...
...माहिती- महादेव साप्ते ® | Mahadev Sapte ®
★★धन्यवाद★★Nehru Yuva Club, Tondale
( Dahiwadi / Man )
By-Mahadev Sapte

Shri Bhairavnath Vid. Tondale
Address : tondale , man , satara , Maharashtra . PIN- 415508 , Post - Dahivadi

B.V.T-Bhairavnath Vidhyalaya,Tondale. By-Mahadev Sapte

Tondale - Village Ganpati (Dahiwadi - Man )

Mango Tree In Tondale Village 
By- Mahadev Sapte

B.V.T-Bhairavnath Vidhyalaya,Tondale. By-Mahadev Sapte

Satara - Satarkar

Nehru Yuva Club, Tondale
Dahiwadi (Man) Satara


Man Taluka Dushkal Photo
Photography- Mahadev Sapte
Welcome To - Tondale Village
Tondale Village In- Dahiwadi (Man)
Mahadev Sapte's Home 
Tondale - Man -Satara
    Nehru Yuva Club Tondale - Logo

Amol Shinde And Tondale Village Ganpati
Tondale - Man - Satara


B.V.T- BHAIRAVNATH VIDHYALAYA-TONDALE (MAN/SATARA)